De Dubbelzijdige Aard van Perfectionisme op het Werk I
Time Management
Max Ohlenschlager
Time Management
05/30/2023
5 min
0

De dubbelzijdige aard van perfectionisme op het werk

05/30/2023
5 min
0

Perfectionisme is een eigenschap die vaak wordt nagestreefd en bewonderd in onze samenleving. Het wordt vaak geassocieerd met hoge standaarden, ambitie en streven naar excellentie. Echter, perfectionisme kan zowel positieve als negatieve effecten hebben, vooral op de werkvloer. Dit artikel onderzoekt wat perfectionisme precies inhoudt, de voordelen ervan op het werk, de mogelijke nadelen en effectieve manieren om ermee om te gaan.

Perfectionisme kan verschillende vormen aannemen en kan zich op verschillende gebieden van het leven manifesteren. Hier zijn enkele veelvoorkomende kenmerken en gedragingen die duiden op perfectionisme:

 1. Hoge standaarden: Perfectionisten stellen vaak zeer hoge normen voor zichzelf en anderen. Ze streven naar perfectie en hebben moeite met het accepteren van minder dan het allerbeste resultaat.
 2. Kritische zelfevaluatie: Perfectionisten zijn vaak zeer zelfkritisch en leggen de lat hoog voor zichzelf. Ze hebben de neiging om elke fout of tekortkoming als een persoonlijk falen te zien en hebben moeite om zichzelf genade te geven.
 3. Angst voor fouten: Perfectionisten hebben vaak een intense angst voor fouten en falen. Ze willen koste wat het kost vermijden om fouten te maken en ervaren vaak grote angst of spanning als ze denken dat ze niet aan hun eigen hoge normen kunnen voldoen.
 4. Overmatige aandacht voor details: Perfectionisten hebben de neiging om zich te verliezen in details en hebben moeite om een taak als voltooid te beschouwen, omdat ze altijd streven naar perfectie. Ze kunnen obsessief bezig zijn met kleine fouten of onvolkomenheden.
 5. Uitstelgedrag: Paradoxaal genoeg kunnen perfectionisten soms ook uitstelgedrag vertonen. Ze kunnen moeite hebben om aan taken te beginnen uit angst dat ze niet in staat zullen zijn om aan hun eigen hoge standaarden te voldoen. Dit uitstelgedrag kan leiden tot verhoogde stress en druk wanneer deadlines naderen.

Het is belangrijk op te merken dat perfectionisme een spectrum is en dat niet iedereen die hoge standaarden heeft of aandacht voor detail heeft, per definitie een perfectionist is. Het wordt als problematisch beschouwd wanneer perfectionisme leidt tot ernstige stress, verminderde productiviteit, negatieve invloed op de mentale gezondheid en belemmering van het welzijn.

De Dubbelzijdige Aard van Perfectionisme op het Werk II

Voordelen van perfectionisme op het werk

 1. Hogere kwaliteit van werk: Perfectionisten hebben de neiging om aandacht te besteden aan detail en streven naar uitmuntendheid. Ze zijn vaak zeer grondig en zorgvuldig in hun werk. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van het eindproduct en kan de reputatie van een werknemer of een organisatie verbeteren.
 2. Betere probleemoplossing: Perfectionisten hebben de neiging om grondig te analyseren en naar oplossingen te zoeken. Ze zijn vaak kritisch denkers en streven naar het vinden van de beste mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Dit vermogen kan waardevol zijn in situaties waarbij precisie en nauwkeurigheid cruciaal zijn.

Nadelen van perfectionisme op het werk

 1. Verlies van efficiëntie: Perfectionisten hebben de neiging om veel tijd te besteden aan taken, omdat ze voortdurend streven naar perfectie. Dit kan leiden tot vertragingen en inefficiëntie in het werkproces. Het is belangrijk voor perfectionisten om zich bewust te zijn van de balans tussen kwaliteit en tijd, en te leren wanneer het acceptabel is om een taak als voltooid te beschouwen.
 2. Angst voor fouten: Perfectionisten zijn vaak erg gevoelig voor fouten en hebben de neiging zichzelf streng te beoordelen. Dit kan leiden tot angst om risico's te nemen of nieuwe uitdagingen aan te gaan, uit angst om te falen. Het kan ook de samenwerking en creativiteit belemmeren, omdat perfectionisten terughoudend kunnen zijn om ideeën te delen die nog niet volledig zijn uitgewerkt.

De Dubbelzijdige Aard van Perfectionisme op het Werk IV

Niemand is perfect, toch?

Een veelvoorkomende denkfout die mensen maken wanneer ze perfectionistisch willen zijn, is het geloven dat perfectie haalbaar en wenselijk is in alle aspecten van het leven. Hier zijn enkele denkfouten die kunnen optreden:

 • Alles-of-niets-denken: Dit is het idee dat iets alleen perfect is als het volledig foutloos is. Perfectionisten hebben de neiging om in extremen te denken, waarbij elke kleine fout als een totale mislukking wordt beschouwd. Ze hebben moeite om de waarde van goed genoeg te erkennen.
 • Externe validatie: Perfectionisten zoeken vaak externe validatie en beoordelen hun eigenwaarde op basis van de goedkeuring en erkenning van anderen. Ze geloven dat perfectie hen waardig en waardevol maakt. Dit kan leiden tot een constante zoektocht naar goedkeuring en een gevoel van ontoereikendheid als die goedkeuring niet wordt verkregen.
 • Vooruitgangsverlamming: Perfectionisten kunnen verlamd raken door de drang naar perfectie. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en hebben de neiging om pas in actie te komen als ze er zeker van zijn dat ze perfect zullen presteren. Dit kan leiden tot uitstelgedrag en het niet aanpakken van taken of uitdagingen uit angst om te falen.
 • Identificatie met fouten: Perfectionisten hebben de neiging om fouten persoonlijk te nemen en ze te zien als een reflectie van hun eigenwaarde. Ze geloven dat ze hun waarde verliezen wanneer ze fouten maken. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld en een gebrek aan zelfcompassie.

Het is belangrijk om deze denkfouten te herkennen en uit te dagen. Het accepteren van imperfectie, het stellen van realistische doelen, het waarderen van vooruitgang en het cultiveren van zelfcompassie zijn belangrijke stappen om gezonde perfectionistische neigingen te ontwikkelen.

De Dubbelzijdige Aard van Perfectionisme op het Werk III

Omgaan met perfectionisme op het werk

 1. Stel realistische doelen: Perfectionisten moeten leren om realistische verwachtingen te stellen en te accepteren dat perfectie niet altijd haalbaar is. Het identificeren van haalbare doelen en het stellen van redelijke deadlines kan de druk verminderen en een gezondere werkmentaliteit bevorderen.
 2. Ontwikkel veerkracht: Perfectionisten moeten veerkracht ontwikkelen om met fouten en tegenslagen om te gaan. Het is belangrijk om fouten te zien als leermomenten en groeikansen, in plaats van ze als persoonlijk falen te beschouwen. Het aanmoedigen van een cultuur waarin leren en verbeteren worden gewaardeerd, kan perfectionisten helpen hun angst voor fouten te verminderen.
 3. Zoek ondersteuning: Het delen van ervaringen en uitdagingen met collega's, mentors of een ondersteunend netwerk kan nuttig zijn voor perfectionisten. Het bespreken van gevoelens van stress en de druk om perfect te zijn, kan helpen om perspectief te krijgen en advies te ontvangen van anderen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad.
 4. Werk aan zelfzorg: Perfectionisten moeten prioriteit geven aan zelfzorg en welzijn. Dit kan onder meer het nemen van regelmatige pauzes, het beoefenen van ontspanningstechnieken zoals meditatie of ademhalingsoefeningen, en het vinden van een gezonde werk-privébalans omvatten. Het is belangrijk om niet alleen te focussen op werk, maar ook op andere aspecten van het leven die voldoening en plezier bieden.

Conclusie:

Perfectionisme kan zowel voordelen als nadelen hebben op de werkvloer. Hoewel het kan leiden tot uitstekende prestaties en nauwkeurigheid, kan het ook leiden tot verhoogde stress en inefficiëntie. Door realistische doelen te stellen, zelfzorg toe te passen en de focus te verleggen naar groei, kunnen perfectionisten effectief omgaan met hun streven naar perfectie. Het vinden van een gezonde balans tussen excellentie en welzijn is cruciaal voor een succesvolle en bevredigende loopbaan.

Tot slot is het waardevol om de focus te verleggen van perfectie naar groei en vooruitgang. In plaats van zich te richten op het vermijden van fouten, kunnen perfectionisten leren om waarde te hechten aan leren en ontwikkeling. Het omarmen van fouten als leermomenten kan de angst voor imperfectie verminderen en de creativiteit bevorderen.

Hier zijn enkele bronnen die je kunt raadplegen voor meer informatie over perfectionisme:

 • Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 295-319.
 • Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456-470.
 • Stoeber, J., & Damian, L. E. (2014). Perfectionism in employees: Work engagement, workaholism, and burnout. In L. L. Schweitzer, R. J. Burke, & C. L. Cooper (Eds.), The Oxford handbook of stress and work (pp. 345-364). Oxford University Press.
 • Hill, A. P., Curran, T., & Appleton, P. R. (2015). Examining the joint contribution of perceived parental pressure and the parental perfectionism to athlete burnout in junior elite athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 9(1), 1-17.
 • Rice, K. G., & Lapsley, D. K. (2001). Perfectionism, coping, and emotional adjustment. Journal of College Student Development, 42(2), 157-168.
Reacties
Categorieën