Fail or Failure: Overwin Angst voor Falen en Uitstelgedrag op de Werkvloer
Time Management
info@mentormax.nl
Time Management
07/10/2024
5 min
0

Fear of Failure: Overwin Angst voor Falen en Uitstelgedrag op de Werkvloer

07/10/2024
5 min
0

In een wereld waar deadlines en prestaties centraal staan, hebben veel kantoormedewerkers te maken met uitstelgedrag, vaak ingegeven door een angst om te falen. Dit artikel onderzoekt de relatie tussen fear of failure en uitstelgedrag, legt uit hoe angst voor falen ontstaat, en biedt praktische strategieën om deze uitdagingen te overwinnen.

Wat is Fear of failure?

Fear or failure verwijst naar het concept van falen of mislukken in het bereiken van een bepaald doel of verwachte uitkomst. Het kan optreden op verschillende gebieden van het leven, maar in de context van werk betekent het meestal het niet behalen van een deadline, het maken van fouten in een project, of het niet voldoen aan verwachtingen van collega's of leidinggevenden.

Voorbeeld: Een salesmedewerker mist zijn kwartaaldoelstellingen, waardoor hij bang is dat hij zijn baan kan verliezen. Hij gebruikt de feedback van zijn manager om zijn verkooppitch te verbeteren en zijn volgende doelstellingen te halen.

Wat is Uitstelgedrag?

Uitstelgedrag is het herhaaldelijk uitstellen of vermijden van taken die gedaan moeten worden, vaak ondanks negatieve gevolgen. Het komt vaak voor in de vorm van het afleiden van jezelf met minder urgente activiteiten of simpelweg niets doen.

Voorbeeld: Een medewerker blijft het opstellen van een rapport uitstellen omdat hij denkt dat hij het toch niet goed genoeg kan doen.

Hoe Komt Fear of Failure Tot Stand?

Fear of failure, of faalangst, ontstaat vaak door een combinatie van persoonlijke, sociale en professionele factoren. Het kan een verlammend effect hebben op kantoormedewerkers, waardoor ze taken vermijden of uitstellen. Hier zijn enkele belangrijke oorzaken:

1. Perfectionisme: Mensen met perfectionistische neigingen zijn vaak bang dat hun werk niet goed genoeg zal zijn, wat hen kan verlammen en leiden tot uitstelgedrag.

 Voorbeeld: Een kantoormedewerker blijft maar sleutelen aan een presentatie omdat hij bang is dat elke kleine fout zijn collega's teleurstelt.

2. Vroegere ervaringen: Negatieve ervaringen uit het verleden, zoals publieke mislukkingen of kritiek, kunnen leiden tot een diepgewortelde angst voor herhaling.

Voorbeeld: Een medewerker die ooit een slechte beoordeling kreeg voor een project, kan aarzelen om aan een nieuw project te beginnen uit angst voor soortgelijke feedback.

3. Zelfbeeld: Mensen met een laag zelfbeeld of zelfvertrouwen geloven vaak niet in hun eigen capaciteiten en zijn bang dat ze niet kunnen voldoen aan de verwachtingen.

Voorbeeld: Een werknemer die denkt dat hij niet goed genoeg is in zijn werk, stelt het schrijven van rapporten uit omdat hij gelooft dat hij het toch niet goed zal doen.

4. Sociale verwachtingen: De druk om te presteren in een competitieve werkomgeving kan angst voor falen versterken.

Voorbeeld: In een kantoor waar medewerkers constant met elkaar worden vergeleken, kan iemand bang zijn dat een fout zijn reputatie schaadt.

5. Culturele en familiale invloeden: In sommige culturen of gezinnen wordt falen als iets zeer negatiefs gezien, wat kan bijdragen aan een diepgewortelde angst om te falen.

Voorbeeld: Een medewerker groeide op in een gezin waar falen streng werd bestraft, waardoor hij nu extreem bang is om fouten te maken op het werk.

6. Hoge verwachtingen van zichzelf: Mensen die hoge verwachtingen van zichzelf hebben, kunnen bang zijn om niet aan hun eigen normen te voldoen.

Voorbeeld: Een ambitieuze projectmanager stelt constant hoge doelen voor zichzelf en is bang dat elk resultaat onder deze doelen als falen zal worden beschouwd.

Fear of Failure: Overwin Angst voor Falen en Uitstelgedrag op de Werkvloer II

Waarom Kan Fear of failure een Reden Zijn Tot Uitstelgedrag?

De angst voor falen kan een verlammend effect hebben, waardoor kantoormedewerkers taken vermijden of uitstellen. Ze denken dat als ze de taak niet beginnen, ze ook niet kunnen falen. Dit leidt echter tot stress, gemiste deadlines en verminderde productiviteit.

Voorbeeld: Een werknemer die bang is voor negatieve feedback op zijn werk, stelt het indienen van zijn rapport uit, wat leidt tot een gemiste deadline en uiteindelijk nog meer negatieve feedback.

Misvatting Over Fear of Failure

Een veelvoorkomende misvatting is dat falen definitief en catastrofaal is. In werkelijkheid biedt falen waardevolle leermomenten die persoonlijke en professionele groei stimuleren. Succesvolle mensen zien falen als een onderdeel van hun leerproces en gebruiken het als een springplank voor verbetering. Ter illustratie: Thomas Edison faalde vele keren voordat hij de gloeilamp uitvond. Hij beschouwde elke mislukking als een stap dichter bij het succes.

Misverstand Over Uitstelgedrag

Uitstelgedrag wordt vaak gezien als een teken van luiheid of slechte wilskracht. Dit is een misverstand. Uitstelgedrag kan voortkomen uit complexe emotionele en psychologische factoren, zoals angst, perfectionisme en lage eigenwaarde, die niets te maken hebben met luiheid.

Voorbeeld: Een medewerker die altijd zijn taken uitstelt, blijkt te worstelen met faalangst en niet met luiheid.

Fear of Failure: Overwin Angst voor Falen en Uitstelgedrag op de Werkvloer IIIIII

Hoe Om Te Gaan Met Fear of Failure?

1. Ontwikkel een groeimindset: Zie falen als een kans om te leren en te groeien in plaats van als een definitieve mislukking.

Voorbeeld: Een projectmanager die een mislukte productlancering ervaart, kan de feedback van klanten gebruiken om het product te verbeteren en opnieuw te lanceren met succes.

2. Reflecteer en leer: Analyseer wat er misging en wat je anders kunt doen in de toekomst. Een goed moment hiervoor is de wekelijkse reflectie.

Voorbeeld: Na een mislukte presentatie evalueert een medewerker wat fout ging en oefent met collega's om zijn presentatievaardigheden te verbeteren.

3. Stel realistische doelen: Breek grote projecten op in kleinere, beheersbare taken om geleidelijk vooruitgang te boeken.

Voorbeeld: In plaats van te proberen een hele handleiding in één keer te schrijven, plant een medewerker elke dag een uur om aan een specifiek hoofdstuk te werken.

4. Omring jezelf met steun: Ga niet piekeren. Zoek steun van collega's, mentoren of coaches die kunnen helpen om perspectief te bieden en aanmoediging te geven.

Voorbeeld: Een medewerker bespreekt zijn angst voor falen met een mentor en krijgt waardevol advies en ondersteuning om door te zetten.

5. Positieve zelfpraat: Gebruik affirmaties en positieve zelfpraat om je zelfvertrouwen te versterken en angst voor falen te verminderen.

Voorbeeld: Een werknemer herinnert zichzelf dagelijks aan zijn successen en capaciteiten om zijn zelfvertrouwen op te bouwen.

Praktische Tips Tegen Uitstelgedrag

1. Gebruik de 2-minutenregel: Als een taak minder dan 2 minuten duurt, doe het dan meteen.

2. Werk met to-do lijsten en prioriteiten: Maak een dagelijkse lijst van taken en rangschik ze op basis van urgentie en belangrijkheid.

3. Gebruik time-blocking: Plan specifieke tijdslots voor verschillende taken en houd je eraan. De Pomodoro techniek kan je hierbij helpen.

Voorbeeld: Een marketeer reserveert elke middag twee uur voor het schrijven van content, waardoor hij geconcentreerd en zonder afleiding kan werken.

4. Beloon jezelf: Stel beloningen in voor het voltooien van taken om jezelf gemotiveerd te houden.

5. Begrijp je uitstelgedrag: Identificeer de redenen achter je uitstelgedrag en werk eraan. Dit kan zijn door het aanpakken van angst, perfectionisme of het stellen van realistische doelen.

Conclusie

Fear or failure te begrijpen als een leermogelijkheid en effectieve strategieën tegen uitstelgedrag toe te passen, kunnen kantoormedewerkers hun productiviteit verhogen en succesvoller worden in hun werk. Het is belangrijk om te beseffen dat falen niet het einde is, maar een stap in de richting van groei en verbetering.

Bronnen:

  • American Psychological Association. (n.d.). Overcoming fear of failure. Retrieved from [https://www.apa.org](https://www.apa.org)
  • Forbes. (2023). How to overcome procrastination at work. Retrieved from [https://www.forbes.com](https://www.forbes.com)
  • Harvard Business Review. (2022). Understanding the psychology of fear of failure. Retrieved from [https://hbr.org](https://hbr.org)
Reacties
Categorieën