Overspannenheid: De Stille Crisis op de Werkvloer - Signalen, Stadia en Oplossingen
Vol hoofd
Max Ohlenschlager
Vol hoofd
04/03/2024
4 min
0

Overspannenheid: de stille crisis op de werkvloer

04/03/2024
4 min
0

Anna, een 34-jarige marketingmanager bij een groot bedrijf, begon een paar maanden geleden te merken dat ze steeds meer stress ervaarde op het werk. Haar taken stapelden zich op, deadlines werden strakker en er leek nooit genoeg tijd te zijn om alles gedaan te krijgen. In het begin negeerde ze de symptomen - slapeloosheid, prikkelbaarheid en een constant gevoel van overweldiging. Maar toen begonnen de klachten erger te worden. Anna merkte dat ze moeite had om zich te concentreren, haar eetlust verminderde en ze voelde zich voortdurend uitgeput, zelfs na een goede nachtrust. Op een dag barstte ze in tranen uit op het werk, niet in staat om de druk langer te weerstaan. Haar arts stelde vast dat Anna overspannen was en adviseerde haar dringend om een pauze te nemen en professionele hulp te zoeken.

Wat is overspannen?

Overspannenheid, ook wel aangeduid als overspanning, is een toestand van aanhoudende stress die optreedt wanneer de eisen die aan een individu worden gesteld, zoals op het werk of in het dagelijks leven, de draagkracht overschrijden. Het wordt gekenmerkt door een combinatie van fysieke, mentale en emotionele symptomen die kunnen leiden tot ernstige disfunctie als ze niet worden aangepakt.

Stadia van Bore-out naar Burn-out:

Bore-out en burn-out zijn twee uiteinden van het spectrum van werkgerelateerde stress. Bore-out treedt op wanneer iemand zich chronisch verveelt en ondergestimuleerd voelt op het werk, terwijl burn-out optreedt als gevolg van overmatige stress en overbelasting.

Deze twee toestanden kunnen echter veranderen na verloop van tijd. Een persoon die lijdt aan een bore-out kan uiteindelijk burn-out raken als gevolg van de emotionele en mentale uitputting die ontstaat door het voortdurende gebrek aan betrokkenheid en voldoening.

Kenmerken van Overspannenheid:

De symptomen van overspannenheid kunnen variëren van persoon tot persoon, maar enkele veelvoorkomende tekenen zijn onder meer:

- Aanhoudende gevoelens van vermoeidheid en uitputting

- Slaapproblemen, zoals moeite met in slaap vallen of doorslapen

- Verminderde concentratie en geheugenproblemen

- Gevoelens van prikkelbaarheid, nervositeit of rusteloosheid

- Fysieke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn en maagklachten

- Veranderingen in eetlust, zoals overmatig eten of juist verminderde eetlust

- Terugtrekking uit sociale activiteiten en isolatie

Overspannenheid: de stille crisis op de werkvloer II

Verschil tussen Burn-out en Overspannenheid:

Hoewel burn-out en overspannenheid vaak worden gebruikt als synoniemen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee. Overspannenheid is meestal van kortere duur en wordt gekenmerkt door een plotselinge overbelasting van stress, terwijl burn-out een meer langdurige toestand is die optreedt na maanden of zelfs jaren van chronische stress.

Burn-out gaat vaak gepaard met een dieper gevoel van emotionele uitputting en cynisme ten opzichte van het werk, evenals een verminderd gevoel van eigenwaarde en prestatie.

Waarom is het zo lastig om op tijd signalen te herkennen en te erkennen?

Het herkennen en erkennen van de signalen van overspannenheid kan moeilijk zijn, omdat veel mensen geneigd zijn om hun symptomen te bagatelliseren of te negeren. Er is ook een culturele stigma rondom stress en mentale gezondheid, wat kan leiden tot het verbergen van symptomen uit angst voor stigmatisering of het verlies van werk.

Bovendien kunnen de symptomen van overspannenheid vaak worden verward met andere gezondheidsproblemen, zoals depressie of angststoornissen, waardoor een juiste diagnose en behandeling worden bemoeilijkt.

Welk misverstand is er over overspannendheid?

Een veel voorkomend misverstand over overspannenheid is dat het wordt gezien als een teken van zwakte of als iets dat alleen mensen treft die niet in staat zijn om met stress om te gaan. Dit misverstand kan leiden tot stigmatisering en het ontkennen van de ernst van de situatie, waardoor mensen die lijden aan overspannenheid zich mogelijk schamen om hulp te zoeken of hun symptomen te bespreken.

In werkomgevingen waar de cultuur gericht is op competitie en het tonen van veerkracht en doorzettingsvermogen, kan overspannenheid worden gezien als een normaal bijproduct van ambitie en hard werken. Dit kan ertoe leiden dat mensen hun symptomen negeren of verbergen uit angst voor negatieve repercussies op hun carrière of reputatie.

Een ander misverstand is dat overspannenheid slechts een tijdelijke situatie is die vanzelf zal verdwijnen zodra de stressoren verminderen. Hoewel sommige mensen in staat zijn om te herstellen van overspannenheid met rust en zelfzorg, kan het negeren van de symptomen leiden tot langdurige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn. Het is belangrijk om overspannenheid serieus te nemen en passende maatregelen te nemen om herstel te bevorderen.

Overspannenheid: de stille crisis op de werkvloer III

Hoe kun je overspannenheid voorkomen?

Het voorkomen van overspannenheid begint met het erkennen van de tekenen van overbelasting en het proactief beheren van stress. Enkele strategieën die kunnen helpen bij het voorkomen van overspannenheid zijn onder meer:

- Het stellen van realistische doelen en verwachtingen

- Effectief timemanagement en prioritering van taken

- Het stellen van grenzen en het leren zeggen van nee

- Regelmatige lichaamsbeweging en ontspanningstechnieken, zoals meditatie of yoga

- Het creëren van een ondersteunend netwerk van vrienden, familie en collega's

- Regelmatige pauzes nemen en tijd vrijmaken voor hobby's en interesses buiten het werk

Wat kun je doen als je overspannen bent?

Als je merkt dat je symptomen van overspannenheid ervaart, is het belangrijk om actie te ondernemen om je gezondheid en welzijn te beschermen. Enkele stappen die je kunt nemen als je overspannen bent, zijn onder meer:

- Praat met je leidinggevende of HR-afdeling over je situatie en vraag om eventuele ondersteuning of aanpassingen op het werk

- Zoek professionele hulp van een therapeut, counselor of huisarts

- Neem regelmatig pauzes en zorg voor voldoende rust en ontspanning

- Leer stressmanagementtechnieken, zoals ademhalingsoefeningen of progressieve spierontspanning

- Overweeg om tijdelijk minder uren te werken of verlof te nemen om te herstellen

Praktische Time Management Tips:

Effectief time management kan een krachtig hulpmiddel zijn bij het voorkomen van overspannenheid en het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privéleven. Enkele praktische tips voor beter time management zijn onder meer:

1. Maak een dagelijkse takenlijst en prioriteer taken op basis van urgentie en belangrijkheid.

2. Gebruik technieken zoals de Pomodoro-methode om je werk in korte, gefocuste intervallen te verdelen met regelmatige pauzes.

3. Vermijd multitasking en focus je op één taak tegelijk.

4. Leer om nee te zeggen tegen taken die niet bijdragen aan je doelen of prioriteiten.

5. Stel realistische deadlines en vermijd overbelasting door te veel taken tegelijk aan te nemen.

6. Plan regelmatig tijd in voor pauzes, ontspanning en zelfzorg.

Conclusie:

Overspannenheid is een ernstig probleem dat een aanzienlijke impact kan hebben op het welzijn en de prestaties van individuen op het werk. Het is belangrijk om de tekenen van overspannenheid te herkennen en er proactief mee om te gaan door effectieve stressmanagementtechnieken toe te passen en ondersteuning te zoeken wanneer dat nodig is.

Door het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privéleven en het implementeren van praktische time management strategieën, kunnen individuen zichzelf beschermen tegen de gevaren van chronische stress en overspannenheid.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vervangt geen professioneel medisch advies. Als je denkt dat je symptomen van overspannenheid ervaart, raadpleeg dan een gekwalificeerde zorgverlener voor een juiste diagnose en behandeling.

Reacties
Categorieën